سامانه مدیریت الکترونیک معاملات به منظور تسهیل فرآیند برگزاری معاملات تجاری بین کسب وکارها (B2B) بر بستر وب طراحی و پیاده سازی شده است.
این سامانه به کسب وکارها، این امکان را میدهد مراحل انجام معامله از ثبت درخواست تا عقد قرارداد را از طریق یک سیستم یکپارچه و استاندارد منطبق با قوانین و مقررات داخلی خود انجام دهند.
در حال حاضر این سامانه به منظور انجام معاملات خرید و مناقصه برای کسب وکارها راه اندازی شده است.