سامانه خرید و تامین کالا

سامانه خرید و تامین کالا سامانه ای است جهت تامین کالاهای مورد نیاز شرکت ها و سازمانها از تامین کنندگان مختلف با دریافت پیشنهاد قیمت و شرایط.

ثبت نام ورود

خريد کالا و خدمات مناقصه تک مرحله ای مناقصه دو مرحله ای

درخواست کننده شماره درخواست عنوان درخواست مهلت ارسال پیشنهاد شهر محل تحویل مبلغ خرید اسناد