سامانه خرید و تامین کالا

در کمترین زمان ممکن خرید کنید!

سامانه خرید و تامین کالا سامانه ای است جهت تامین کالاهای مورد نیاز شرکت ها و سازمانها از تامین کنندگان مختلف با دریافت پیشنهاد قیمت و شرایط.

چرا سامانه خرید و تامین کالای ما؟!

دسترسی پذیری

دسترسی به سامانه در هر زمان از هر مکان از طریق اینترنت

ایران کد

جستجو و درخواست کالا بر اساس ایران کد

اولویت بندی پیشنهادات

مقایسه و اولویت بندی پیشنهادات دریافتی تامین کنندگان به منظور خرید کالا

سیستم یادآوری

دریافت یادآوری به صورت پیامکی و ایمیل جهت قسمت‌های مختلف

عدم نیاز به نصب نرم افزار

این سامانه به صورت آنلاین در دسترس است و نیازی به نصب آن بر روی کامپیوتر نیست

تعداد کارمندان بینهایت

امکان دسترسی به سامانه در هر زمان از هر مکان از طریق اینترنت

مراحل درخواست کالا

ثبت درخواست

خریداران می توانند کالاهای مورد نیاز خود را در سامانه جستجو و پس از مشخص نمودن تعداد، محل نیاز و تاریخ نیاز درخواست خود را جهت دریافت پیشنهادات قیمت ثبت نمایند

ثبت درخواست

خریداران می توانند کالاهای مورد نیاز خود را در سامانه جستجو و پس از مشخص نمودن تعداد، محل نیاز و تاریخ نیاز درخواست خود را جهت دریافت پیشنهادات قیمت ثبت نمایند

ثبت درخواست

خریداران می توانند کالاهای مورد نیاز خود را در سامانه جستجو و پس از مشخص نمودن تعداد، محل نیاز و تاریخ نیاز درخواست خود را جهت دریافت پیشنهادات قیمت ثبت نمایند

ثبت درخواست

خریداران می توانند کالاهای مورد نیاز خود را در سامانه جستجو و پس از مشخص نمودن تعداد، محل نیاز و تاریخ نیاز درخواست خود را جهت دریافت پیشنهادات قیمت ثبت نمایند

با روزی بیش از ۱۰۰۰ درخواست!

مشاهده درخواست ها

مراحل تامین کالا

مشاهده درخواست‌ها

تامین کنندگان از طریق کارتابل خود می توانند درخواست کالاهایی که آن ها را ارائه می‌نمایند را دریافت و مشاهده نمایند

ارسال پیشنهاد

تامین کنندگان پس از مشاهده درخواست می‌توانند نسبت به ارسال پیشنهاد قیمت و شرایط خود به درخواست کننده اقدام نمایند

صدور صورت حساب

در صورت پذیرش پیشنهاد توسط خریدار، تامین کننده می‌بایست نسبت به صدور صورت حساب اقدام نماید.

ارسال کالا

پس از پرداخت صورت حساب توسط خریدار، تامین کننده نسبت به ارسال کالا در مهلت مشخص شده اقدام می‌نماید